Norsk Test skal drifte autorisasjonsordning for finansielle rådgivere

1. januar 2009 etablerer finansnæringen en nasjonal autorisasjonsordning for finansielle rådgivere. Bak ordningen står FNH, Sparebankforeningen i Norge, Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet.
Disse organisasjonene utarbeidet i 2004 anbefalte minstekrav til finansielle rådgiveres kompetanse. I 2007 besluttet de å videreutvikle kompetansekravene med sikte på å etablere en nasjonal autorisasjonsordning for finansielle rådgivere.
Norsk Test as har nå fått oppdraget med å utvikle og drifte et funksjonelt og kostnadseffektivt testsystem. Selskapet er valgt som leverandør på grunn av sin teknologi og sin erfaring med å utvikle og drifte tilsvarende nasjonale ordninger. Norsk Test er et heleiet datterselskap av Datakortet. Begge selskapene driftes i dag av samme miljø i Kirkenes og har arbeidet med elektroniske prøver siden midt på 90-tallet. Over 200.000 personer i Norge er testet, og til sammen er det avlagt rundt 1 million prøver ved bruk av et web-basert elektronisk testsystem.
For finansnæringen er målet med arbeidet å etablere en autorisasjonsordning som har høy legitimitet og troverdighet hos publikum, myndigheter og i finansbedriftene. Ordningen skal være nøytral i den forstand at den ikke forvaltes av den enkelte finansbedrift eller av den enkelte utdanningsinstitusjon.
Vi har et unikt konsept i Norge hvor vi har profesjonalisert kompetansemåling med internasjonale verktøy og metoder. Vi har høy integritet som testleverandør i og med at vi kun leverer verktøy for kompetansemåling og ikke driver med opplæring samtidig, sier Bernt Nilsen, daglig leder i Norsk Test.