Vi skal både udvikle og markedsføre, det er budskabet fra formanden for Østdansk Turismes bestyrelse

I 2011 vedtog Vækstforum Sjælland en ny turismestrategi, hvor ledetråden var at omprioritere den regionale turismeindsats fra markedsføring til udvikling af attraktioner, tilbud, ideer, steder og produkter. En spændende opgave, som Østdansk Turisme gav sig i kast med.

I en årrække forud for vedtagelsen af den nye strategi var markedsføring d..