Vi skal automatisk være organdonorer

Knap halvdelen af Etisk Råd vil nu gøre alle danskere til organdonerer per automatik, hvis de ikke selv melder fra. Radikale Venstre glæder sig over ændringen hos flere medlemmer i Etisk Råd, og partiets sundhedsordfører Lone Dybkjær foreslår, at alle danskere automatisk bliver optaget i Donorregistret fra deres 18. leveår.
Da Etisk Råd i 1998 skulle forholde sig til, om alle automatisk skal være organdonorer, medmindre man selv melder fra, var rådet enstemmigt imod. Derfor glæder Lone Dybkjær sig over udviklingen.
"Jeg tror hverken, at danskerne er ligeglade eller kyniske. Problemet er, at vi i vores travle hverdag ikke altid når at føre alle vores gode hensigter ud i livet. Derfor har vi i Radikale Venstre med glæde noteret os, at der er sket en positiv ændring hos flere af medlemmerne i Etisk Råd. Ligegyldig hvilken model vi vælger, er der brug en større etisk debat om organdonation," siger Radikale Venstres sundhedsordfører Lone Dybkjær.
"Radikale Venstre mener, at alle automatisk skal blive donorer, når de fylder 18 år. Så i stedet for sammen med tilsendelsen af sygesikringskortet at medsende en blanket om mulighed for tilmeldelse til Donorregistret, forslår vi, at man sammen med sygesikringskortet får et brev om, at man nu er registreret som donor. Selvfølgelig med mulighed for hel eller delvis framelding," siger Lone Dybkjær.
Velviljen til organdonation er stor blandt danskerne, men mange får bare aldrig taget sig sammen til at tilmelde sig registret. Tal viser, at 87 procent af befolkningen er positive over for organdonation, men alligevel er kun 10 procent tilmeldt Donorregistret.
"Hvis ikke vi får sikret, at der er organer nok, vil mennesker fortsat dø, fordi de ikke kan få de livsnødvendige organer, og den illegale handel med organer vil vokse til uanede højder. Alene i Danmark døde 50 mennesker sidste år på venteliste, fordi de ikke nåede at få et organ. Det er klart, at det ikke er enkelt at tage stilling til organdonation, men det skal ikke afholde os fra at gøre det," siger Lone Dybkjær.