Vestjysk Bank A/S: Selskabsmeddelelse

Fusionen mellem VestjyskBANK og Ringkjøbing Bank er gennemført
Finanstilsynet har i dag meddelt tilladelse til, at Vestjysk Bank A/S og
Aktieselskabet Ringkjøbing Bank fusionerer, som vedtaget på de to selskabers
respektive generalforsamlinger den 2. december 2008 i henhold til bestyrelsernes
fusionsplan og -redegørelse som offentliggjort sammen selskabsmeddelelsen af 31.
oktober 2008, hvortil der i øvrigt henvises.
I forbindelse med fusionen er den nominelle aktiekapital i Vestjysk Bank A/S
forhøjet med kr. 39.000.000 fra kr. 86.000.000 til kr. 125.000.000. De nye
aktier optages til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 29. december 2008.
Idet alle betingelser således er til stede for, at fusionen mellem Vestjysk Bank
A/S og Aktieselskabet Ringkjøbing Bank kan gennemføres, har bestyrelserne
truffet bestemmelse herom i henhold til de på generalforsamlingerne meddelte
bemyndigelser, og fusionen registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Da fusionen er gennemført er de på Vestjysk Bank A/S' generalforsamling ændrede
vedtægter trådt i kraft. De nye vedtægter er vedlagt denne meddelelse. Endvidere
er direktør Poul Hjulmand og direktør Carl Olav Birk Jensen indtrådt i
bestyrelsen for Vestjysk Bank A/S.
Bestyrelsen består herefter af: Anders Kristian Bech, Poul Hjulmand, Peter
Grankær, Carl Olav Birk Jensen, Kirsten Lundgaard-Karlshøj, Peter Mortensen,
Peder Hesselaa Nielsen (medarbejderrepræsentant) og Peter Bækkelund Rasmussen
(medarbejderrepræsentant).
Bestyrelsen har konstitueret sig med Anders Kristian Bech som formand og Poul
Hjulmand som næstformand.
Tidsplanen for de praktiske omstændigheder omkring gennemførelsen af fusionen,
herunder ombytningen af aktier, er fastlagt som følger:
3. december 2008: Registrering af fusion hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
23. december 2008: Aktieselskabet Ringkjøbing Bank sidste handelsdag
29. december 2008: Optagelse til handel af aktier i Vestjysk Bank A/S ombyttet
med aktier i Aktieselskabet Ringkjøbing Bank.
5. januar 2009: Fusionskørsel i VP - Aktieselskabet Ringkjøbing Bank aktier
ombyttes til Vestjysk Bank A/S aktier
6. januar til 19. januar 2009: Periode for omsætning af delaktier.

Oprentlig dato: 

2008-12-03 11:48:53 +0200