Udviklingsminister Ulla Tørnæs besøger den 17.-22. januar 2009 Thailand, Vietnam og Burma.

Udviklingsministeren vil den 17. januar 2009 – forud for sit besøg i Burma – mødes med burmesiske eksilorganisationer i Chiang Mai i Thailand. Organisationerne modtager alle dansk bistand, blandt andet kanaliseret igennem den Danske Burma Komite. Udviklingsministeren vil blandt andet diskutere den danske indsats indenfor demokrati og menneskerettigheder med organisationerne.
Udviklingsministeren aflægger derefter den 18.-21. januar 2009 besøg i Vietnam for at se på landets erfaringer som pilotland for FN’s reformer på landeniveau – også kendt som ”One UN”. Udviklingsministeren vil under sit besøg deltage i en drøftelse med ledelsen for FN i Vietnam og den britiske udviklingsminister Gareth Thomas. Udviklingsministeren vil desuden besøge et Hiv/Aids projekt for at få førstehåndskendskab til de gevinster og udfordringer som One UN reformerne har medført.
Udviklingsministeren vil under sit besøg deltage i den regionale miljøkonference om klimatilpasning i udviklingslandene. Konferencen skal munde ud i en række vejledende principper for klimatilpasning i land- og vandressourceforvaltning, der dels skal fødes ind i forhandlingerne frem mod COP15 i København og dels anvendes i den langsigtede indsats for at styrke udviklingslandenes modstandsdygtighed overfor klimaforandringerne. Konferencen åbnes af udviklingsministeren og den vietnamesiske miljøminister. Endelig vil udviklingsministeren besøge projekter under det danske B2B program i Vietnam for at se på de erfaringer, man i Vietnam har gjort sig med det dansk-vietnamesiske erhvervssamarbejde og hvorledes programmet har bidraget til lokal erhvervsudvikling i Vietnam.
Udviklingsministerens besøg i Burma den 21.-22. januar 2009 er en humanitær mission, hvor ministeren vil se på udviklingen i nødhjælpsindsatsen i de områder, der blev ramt af cyklonen Nargis i maj 2008. Nargis var den største naturkatastrofe, der nogensinde har ramt Burma. Op imod 140.000 mennesker omkom under katastrofen og mere end 2,4 mio. mennesker mistede helt eller delvist deres hjem og livsgrundlag. Det internationale samfund og Danmark har efterfølgende bidraget med store mængder nødhjælp til civilbefolkningen. Danmark gav i 2008 107 mio. kr. til indsatser relateret til Burma, hvoraf 77,5 mio. kr. gik til indsatser efter Nargis. Udviklingsministeren besøger området for at se på anvendelsen af de danske bistandsmidler. Udover et besøg i de cyklonramte områder, vil udviklingsministeren benytte sit besøg til at mødes med de danske NGOer, der arbejder i Burma.

Oprentlig dato: 

2009-01-16 13:11:43 +0200