Udsatte småbørn hjælpes bedst via forældrene

Hjælp barnet ved at hjælpe forældrene. Det er devisen i 81 sociale indsatser overfor udsatte småbørn mellem 0 og 3 år i udlandet, som SFI har samlet i en ny forskningsoversigt. Og langt de fleste indsatser har en positiv virkning, viser oversigten.

Når socialt udsatte småbørn mellem 0 og 3 år skal have hjælp, er det mest frugtbart at sætte ind med forskellige støtteforanstaltninger til forældrene – og helst med flere former for støtte over længere tid.

Det viser en ny rapport fra SFI, som gennemgår en række udenlandske studier af sociale indsatser overfor små børn mellem 0 og 3 år. I alt 81 indsatser er med i oversigten, hvoraf langt de fleste er udført i USA eller Europa.

Syv risikofaktorer
Fælles for indsatserne er, at de retter sig mod en eller flere af syv såkaldte risikofaktorer i småbørnsfamilier: Misbrug, psykisk sygdom, vold, vanrøgt, dårligt begavede eller meget unge forældre, eller en kombination af flere faktorer. Metoderne til at hjælpe familierne er mange – fra samtaler, besøg og praktisk hjælp til gruppemøder og netværk.

Alle indsatserne på nær to har haft en positiv effekt i efterfølgende målinger. De bedst dokumenterede indsatser er detaljeret beskrevet i rapporten.

Inspiration til danske indsatser
Forskningsoversigten er bestilt af Servicestyrelsen, og formålet med den er at få mere viden om, hvad der virker i det sociale arbejde med udsatte småbørn. Her peger forskerne på en række fællestræk ved indsatserne:

Langt de fleste af dem arbejder med forældrene, snarere end direkte med børnene. De består oftest af flere aktiviteter, som både foregår i den enkelte familie og i større grupper. Og så strækker en stor del af dem sig over mindst et halvt år, hvor folkene bag indsatsen er i kontakt med familien mindst en gang om ugen.