Tysk Steueridentifikationsnummer

Fra august 2008 er de tyske skattemyndigheder begyndt med at udsende et Steueridentifikationsnummer til alle borgere i Tyskland. Det nye såkaldte ”Steuer-ID-nummer” er et skattenummer, der følger skatteborgeren fra vugge til grav. Fødselsdatoen kan man dog ikke se af nummeret – som man kan det med de danske personnumre. Sygekasserne og pensionssystemerne beholder dog deres egne nummersystemer. Prisen for denne aktion er ca 138 mio Euro (ca 1.035 mia kroner) og skal vare ca 3 måneder. Under den etårige prøvefase skal det hidtidige Steuernummer bruges sideløbende.
80 millioner tyskere får nu tilsendt det nye skattenummer. Dog forbliver indtil 2011 alt ved det gamle med Steuerkarte af karton og Lohnsteuerbescheinigung på papir. Skattekort (Steuerkarte) får skatteborgeren også i fremtiden tilsendt med posten og arbejdsgiverne skal stadigvæk udstede oplysningssedler på papir. Fra 2011 skal skatten for alle borgere i Tyskland afvikles komplet elektronisk.
Alle, der har bopæl i Tyskland, modtager post fra Finanzamt. Personer, der er skattepligtige i Tyskland uden at bo her, f.eks. grænsegængere og begrænset skattepligtige, får også et nummer. Til- og fraflyttere fra Tyskland får med tiden ligeledes et nummer.
Nummeret består af 11 cifre. Det indeholder data om familienavn, fornavn, tidligere navn(e), doktorgrad(er), fødselsdag og -sted, køn, aktuelle eller sidste kendte adresse, dag for til- eller fraflytning, Finanzamt såvel som om evt. forbud om information. De tyske databeskyttere råber vagt i gevær, fordi den tyske databeskyttelse er i fare. Som bekendt er den tyske ”Datenschutz” nok den skarpeste i hele verden. Men myndighederne mener ikke, at der består fare for misbrug af data. Derimod ser de chancen for en effektivere skatteforvaltning. Kommunerne og arbejdsgiverne får delvist adgang til skattedata, så ændringer af skattekortet kan foregå mere effektivt.
Planen er, at alle virksomheder senere modtager et såkaldt Wirtschaftsidentifikationsnummer. Selvstændige og udøvere af liberale erhverv har så to numre: et til deres virksomhed og et privat. Det tyske SE-nummer, Umsatztsteueridentifikationsnummer, der bruges indenfor EU, gælder stadigvæk.

Oprentlig dato: 

2008-09-09 12:37:31 +0200