Stor stigning i engroshandlens lagre

Det er glædeligt, at engroshandlens lagre nu er tæt på førkrise-niveauet. Det fremgår af Danmarks Statistiks kvartalsvise lagerværdistatistik for 3. kvartal 2011.
Kommentar til DST’s lagerstatistik for 3. kvartal 2011:

Hvis hjemmemarkedet for alvor skal trækkes ud af krisen, er det servicesektoren, der skal agere lokomotiv. På den baggrund er det glædeligt, at engroshandlens lagre nu er tæt på førkrise-niveauet. Det fremgår af Danmarks Statistiks kvartalsvise lagerværdistatistik for 3. kvartal 2011.

Lagerværdien steg med 5,5 milliarder kroner i 3. kvartal
Opgjort i faste priser steg lagerværdien i engroshandlen overraskende kraftigt med 5,4 mia. kr. i 3. kvartal 2011 i forhold til det foregående kvartal. Efter nedgang i engroshandlens lagerværdi gennem hele 2009 og 2010 har der nu i to af de seneste tre kvartaler været lageropbygning i stedet for lagerafvikling.

Nødvendig forudsætning for opsving
”Det er godt for dansk økonomi, at engroshandlen nu for alvor er påbegyndt lageropbygningen efter krisen. Lageropbygning er et tegn på optimistiske fremtidsudsigter og er en nødvendig forudsætning for, at også omsætning og beskæftigelse senere kan øges. Varerne skal indkøbes, før de kan sælges videre til forbrugerne. Derfor er lageropbygning en uundgåelig del af den økonomiske cyklus, man skal igennem, før man for alvor kan se fremgang i en parameter som privatforbruget,” siger cheføkonom Bo Sandberg.

Industrien hænger i bremsen
Dansk Erhverv har beregnet, at den samlede lagerværdi for engroshandlen nu for alvor nærmer sig niveauet før krisen. Men til sammenligning faldt industriens lagerværdi med 1,1 mia. kr. i 3. kvartal 2011, og industriens lagre ligger fortsat næsten 20 mia. kr. under førkrise-niveauet fra 2008. I industrien har der – opgjort i faste priser – været faldende lagerværdi i 10 af de seneste 11 kvartaler.

Bredt funderet fremgang – peger på mulig overraskelse i julehandel
”Det er ekstra glædeligt, at det inden for den samlede engroshandel er samtlige 8 underbrancher, der har haft vækst i lagerværdi fra 2. kvartal 2011 til 3. kvartal 2011. Der har især været kraftig lageropbygning inden for kategorierne føde-, drikke- og tobaksvarer samt tekstiler og husholdningsartikler. Det er sort på hvidt et tegn på, at engroshandlen har haft de optimistiske briller på forud for årets julehandel,” siger Bo Sandberg.