Skoler, daginstitutioner og klubber får midler til renoverings- og forbedringsprojekter

Rigtig mange københavnske institutioner trænger til at blive renoveret.
I forlængelse af en ekstraordinær pulje på 57 mio. kr. har byens institutioner kunne ansøge Københavns Kommune om midler til diverse mindre renoveringsprojekter – projekter der skal gennemføres inden årsskiftet og inden nyt budgetår.
Et flertal i Borgerrepræsentationen besluttede torsdag, at 1/3 af midlerne skal gå til kommunale skoler, daginstitutioner, klubber mv., 1/3 skal gå til kommunale kulturinstitutioner og idrætsanlæg og 1/3 til private foreninger, institutioner mv.
I dag, fredag, vil Københavns Ejendomme kontakte de 125 institutioner, hvis ansøgninger bliver imødekommet. Det betyder, at rigtig mange børn i Københavns daginstitutioner i løbet af efteråret kan se frem til bl.a. nye fodboldmål, renoverede legepladser, nye bøger og bedre toiletter.

Oprentlig dato: 

2008-10-03 10:58:29 +0200