Rengøringsfirma fortsætter

Rebild Kommune har undersøgt om kommunens rengøringsfirma, KN Rengøring, har overholdt sin kontrakt med kommunen – på baggrund af at Varde Kommune har ophørt sit samarbejde med firmaet.
Der har især været fokus på arbejdsklausuler, der skal værne mod social dumping, men også en række andre forhold er blevet undersøgt.