R: Sundhedsordfører foreslår globale jobpatruljer

Folketingets Sundhedsudvalg har været i Indien og se på muligheder for rekruttering af læger og sygeplejersker og har fået ideen til at hyre 'operationsteams' i Indien for at nedbringe ventetider på landets sygehuse. Den radikale sundhedsordfører Lone Dybkjær bakker op om ideen og foreslår egentlige jobpatruljer, der aktivt opsøger veluddannede udlændinge.
"En del af løsningen på problemet med mangel på arbejdskraft er at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft. Men de lande vi konkurrerer med er større, har lavere skatter, har engelsk som hovedsprog og er kendt for at være mere imødekommende og venlige. Derfor har Danmark behov for verdens mest attraktive rekrutteringssystem, og til formålet foreslår Radikale Venstre egentlige jobpatruljer," siger Lone Dybkjær, sundhedsordfører for Radikale Venstre.
"En del af dette er at være opsøgende over for arbejdskraft. Danmark skal aktivt hjælpe virksomheder med at opsøge veluddannede udlændinge. Det kan både ske ved at bruge de danske ambassader i udlandet og ved at støtte globale jobpatruljer,
som kan bistå de danske virksomheder med at finde den arbejdskraft, som de desværre ikke kan finde i Danmark," forklarer Lone Dybkjær og understreger, at det skal foregå på etisk forsvarlig vis.

Oprentlig dato: 

2008-09-23 11:45:26 +0200