Pasning til Københavns rollinger

Der har i den seneste tid igen været en del debat om daginstitutionerne i Københavns Kommune.
I budget 09 er der afsat 122,5 millioner kr. til at sikre pasningsgarantien. De skal bruges til at skabe 55 nye vuggestue- og børnehavegrupper, svarende til omkring 500 nye pladser i vuggestuer og børnehaver.
I budgettet er der taget højde for anbefalingerne fra Børne- og Ungeforvaltningen, der styrer daginstitutionerne.
I dag er kommunen desværre nødt til at tilbyde vuggestuepladser, som ligger mere end fire km. fra børnenes hjem. Med de mange budget-millioner sikres det, at alle børn sikres pasning i en radius af fire km. fra bopælen.