OPFØLGENDE BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. brand i Midt og Vestsjællands politikreds