Nykredits prøveauktioner - rentetilpasningen december 2008

Nykredit afholder, som udmeldt, to prøveauktioner forud for
rentetilpasningsauktionerne i december for at teste systemer og
afviklingsprocedurer.
Den første prøveauktion afholdes torsdag den 20. november 2008 i
krone-denominerede obligationer, mens den anden afholdes onsdag den 26.
november 2008 i euro-denominerede obligationer.
Begge auktioner afholdes på NASDAQ OMX, Københavns emissionsdelmarked med lang
valør: den 2. januar 2009 og ordrebogs-ID: ILS, delmarked: 61 - OMX CPH FI
Issuer for Mortgage Bonds LS. Ligesom der på begge auktioner handles med 3
decimaler.
Udbudte obligationer:
Dato ISIN: Navn: Valuta:
torsdag 20. november DK000976709-7 4NYKE B ja10 nc DKK
Onsdag 26. november LU039200295-1 5NYKE B 10 nclu EUR
Begge dage åbner auktioner for bud kl. 10.00 og lukker igen kl. 10.30. De
accepterede bud tildeles kl. 10.40.
Udbudsmængderne kan ligesom på auktionerne i december ses på nykredit.com/ir.