Ny vækststrategi fra Bang & Olufsen skal løfte omsætningen markant

Øget fokus på strategiske områder som lyd og akustik, introduktion af en ny produktkategori solgt gennem komplementerende salgskanaler og mere spændende og indbydende butikker skal bidrage til at løfte omsætningen markant i løbet af de kommende fem år.

Bang & Olufsens netop offentliggjorte årsregnskab for 2010/11 viste et overskud på 40 millioner kroner mod et underskud på 50 millioner kroner i det foregående år. Men ambitionerne rækker imidlertid videre. I dag præsenterer Bang & Olufsen en ny, femårig strategiplan, som under navnet ”Leaner, Faster, Stronger” sigter mod at udnytte brandets betydelige potentiale.

Øget fokus på lyd og akustik
For at understøtte vækstambitionerne vil Bang & Olufsen styrke indsatsen på strategiske områder hvor virksomheden har kompetencer i verdensklasse. Det gælder blandt andet inden for lyd og akustik.

- Gennem årene har vi opbygget omfattende kompetencer inden for lyd og akustik – kompetencer, der har resulteret i prisbelønnede produktløsninger.
Med øget fokus på dette område vil vi i fremtiden se nogle endnu mere innovative løsninger – til gavn for såvel vores kunder verden over som vores partnere i automobilindustrien, siger adm. direktør Tue Mantoni.

Bang & Olufsen vil løfte akustikporteføljen endnu en tand fra entry-level produkter til de absolut ypperste produkter og samtidig styrke udviklingen af produkter til eksisterende partnere på automotive-området. En bedre udnyttelse af ICEpower-teknologien og en øget videndeling med de akustiske teams på automotive-området vil yderligere medvirke til at højne innovationsniveauet på tværs af virksomheden.

Bedre udnyttelse af partnerskaber skal sikre flere banebrydende produkter Mens Bang & Olufsen vil fokusere de interne ressourcer på de områder, hvor virksomheden virkelig differentierer sig – for eksempel når det handler om lyd og akustik, brugeroplevelser, konceptudvikling, design og systemintegration – så er det hensigten at udbygge samarbejdet med teknologipartnere for at udnytte deres kompetencer i væsentligt højere omfang, end det er tilfældet i dag. Målet er at øge effektiviteten i produktudviklingen og lancere flere succesfulde produkter i fremtiden.

- For et teknologibrand er det fundamentalt at demonstrere udvikling gennem kontinuerlig fornyelse og lancering af banebrydende produkter.
Ved at udbygge partnerskaberne vil vi kunne lancere flere succesfulde audio- og videoprodukter og øge effektiviteten i produktudviklingen, så vi kan fokusere vores kræfter på de områder, hvor vi virkelig kan gøre en forskel, siger Tue Mantoni.

Forhandlernetværket skal have øget kundefokus
Bang & Olufsens mål er at skabe en mere dynamisk og engagerende kundeoplevelse i butikkerne verden over. Bang & Olufsen har et verdensomspændende netværk af entusiastiske og kyndige forhandlere, som er meget passionerede omkring Bang & Olufsens produkter. I fremtiden vil Bang & Olufsen sikre, at dette engagement i endnu højere grad overføres til kunderne ved at demonstrere de fantastiske oplevelser, som produkterne kan give. Det vil blandt andet kræve en ændring af butikskonceptet.

- Vores butikskoncept var revolutionerende for 10-15 år siden, men i dag er der ikke en ordentlig sammenhæng mellem vores innovative og smukke produkter og den fornemmelse, som det er at besøge vores butikker. Vi vil have, at folk skal komme ind i vores butikker, føle sig velkomne, teste vores nye produkter og blive oprigtigt begejstrede for Bang & Olufsen, og det som vi står for, siger Tue Mantoni.

Ny produktkategori og en udvidelse af distributionen
Bang & Olufsen vil lancere en ny produktkategori. Porteføljen skal bestå af produkter, som udnytter Bang & Olufsens kompetencer inden for design, lyd og akustik, brugerinteraktion og godt håndværk. Målet er at øge kendskabet til brandet på verdensplan og tiltrække nye kunder til Bang & Olufsen.

- Vi tror, at mange flere forbrugere kan blive begejstrede for det, som vi kan tilbyde, men i dag er der bare mange, som ikke har fået øje på os, siger Tue Mantoni.

Produkterne i den ny produktkategori vil også blive solgt gennem en Bang & Olufsen onlinebutik, som forventes lanceret hen mod slutningen af 2011.

Vækstambitioner for udviklingsmarkeder
En væsentlig andel af den fremtidige vækst i salget skal komme fra vækstmarkeder. Som en konsekvens heraf vil Bang & Olufsen øge antallet af B1-butikker på udviklingsmarkeder og generelt øge tilstedeværelsen lokalt.

Fokuseringen på udviklingsmarkeder omfatter en aggressiv vækststrategi i Kina, hvor Bang & Olufsen er ved at etablere et nationalt salgskontor i Shanghai for at understøtte vækstplanerne og supportere butikkerne i Kina bedst muligt. Senest har Bang & Olufsen indgået en aftale om at overtage kontrollen med aktiviteterne i Hong Kong og det sydlige Kina – herunder seks butikker – med virkning fra 1. januar 2012.

- Overtagelsen af aktiviteterne i Hong Kong og det sydlige Kina er et vigtigt skridt for os i bestræbelserne på at udvide forretningen i hele det kinesiske område, siger Tue Mantoni.

Automotive: Fokus på at skabe værdi for eksisterende partnere Bang & Olufsen Automotive er markedets førende leverandør af high-end lydsystemer til biler. Det fremtidige fokus på lyd og akustik og etableringen af et Sound & Acoustics Innovation Team på tværs af virksomheden vil yderligere understøtte dette vigtige forretningsområde.

I de kommende år vil Bang & Olufsen fastholde fokus på at skabe yderligere værdi for eksisterende partnere gennem udvikling af innovative lydsystemer, der understøtter partnernes brandimage og optimerer deres car-fi forretning.

Organisation med globalt udsyn
For at sikre at virksomheden fremover konsekvent leverer høj værdi til kunderne, vil Bang & Olufsens organisation anlægge en mere globaliseret og kundeorienteret tilgang.

- At være tæt på vores kunder og teknologipartnere vil være uhyre vigtigt i fremtiden. Det er derfor nødvendigt for os at udvikle et mere globalt og kundeorienteret udsyn, siger Tue Mantoni.