Movias lokalbaner viser høj effektivitet

Det kører godt for lokalbanerne. Generelt betragtet er begge selskabers performance og effektivitet meget tilfredsstillende i international sammenhæng. Det viser en benchmark analyse, som Trafikselskabet Movia har fået lavet.

Begge selskaber har lave omkostninger til administration og togdrift, som er tæt på best practice i internationalt sammenligningsgrundlag. Lokalbanen A/S og Regionstog A/S sammenlignes med andre jernbaneoperatører, som har hjemme i England, Tyskland, Østrig, Spanien, Holland og Norge. Disse selskaber har nemlig i deres organisation og drift nogenlunde de samme elementer, som de to østdanske lokalbaner.

Eksempelvis viser analysen, at Lokalbanen A/S og Regionstog A/S har samlede personaleomkostninger til togdriften på henholdsvis 19 og 18 kroner pr. togkilometer, og det er de laveste i hele undersøgelsen, hvor de øvrige europæiske operatører ligger på mellem 20 og 57 kroner.

”Benchmark analysen viser, at det offentlige godt kan drive en sund forretning. Jeg vil gerne rose ledelse og medarbejderne på vores lokalbaner for gode resultater med både flere passagerer og en effektiv omkostningsstruktur,”siger adm. direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, som især roser selskaberne for deres gode købmandsskab og effektivitet: ”Selvom det overordnet ser godt ud, så vil jeg gerne understrege, at en benchmark analyse også viser, hvor det kan blive bedre, og det vil vi selvfølgelig også tage fat på.”

Tommy Frost, områdechef i Movia og med lokalbanerne som ansvarsområde, siger:

”Jeg oplever, at lokalbanerne er dygtige til at have nærkontakt til deres passagerer og det samfund, som de betjener. Banerne er vigtige brikker i lokalsamfundenes liv og mobilitet. Borgerne oplever, at det er ”vores tog,” siger Tommy Frost, områdechef i Movia.