Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme

Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelsen af maksimale ventetider for april 2013 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom.

Der blev indberettet fire tilfælde af manglende overholdelse af bekendtgørelsen om de maksimale ventetider, som fordeler sig sådan:

3 hændelser, som vedrører kræftsygdo..