Målrettet ransagningsaktion mod flere adresser i Odsherred