Landsdækkende kampagne skal forebygge fravær

Børne- og undervisningsministeren opretter en udviklingspulje til forsøg med fastholdelse og bekæmpelse af fravær. Det sker som led i kampagnen ”Det er bedst, når alle er her”, der skal skabe opmærksomhed om fravær i undervisningen og sprede de gode eksempler.

Fravær har store konsekvenser. Elever kan få svært ved at følge med i undervisningen eller droppe ud, fordi de mangler et tilhørsforhold i klassen og ikke føler sig forpligtede over for uddannelsen.

Derfor er det vigtigt, at alle elever føler, at de hører til i et klassefællesskab.

Under mottoet ”Det er bedst, når alle er her” lancerer Ministeriet for Børn og Undervisning den 22. november 2011 en landsdækkende kampagne, der skal forebygge fravær i grundskolen og ungdomsuddannelserne og sprede de gode eksempler på, hvad der virker.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini supplerer kampagnen med en udviklingspulje.

"Fravær har store konsekvenser for eleverne. De får dårligere faglige resultater, og undervisningen forringes for alle de andre, hvis der ofte mangler elever. Vi ved, at meget fravær kan føre til frafald. Vi ved også, at initiativer som for eksempel vejledning og ekstra opmærksomhed hjælper. Mange folkeskoler og ungdomsuddannelser gør allerede en stor indsats for at forebygge og forhindre fravær. Men vi har brug for mere viden om, hvordan fravær bedst bekæmpes, og vi skal sprede de gode eksempler. Derfor har jeg taget initiativ til at oprette en udviklingspulje, så skolerne kan søge om midler til forsøg med fastholdelse og bekæmpelse af fravær," siger Christine Antorini.

Årsagerne til fravær er mange. Det kan skyldes miljøet i klassen, manglende opbakning fra hjemmet, faglige, sociale og personlige problemer.

Kampagnen kommer derfor hele vejen rundt og inddrager forældre, elever, lærere, skoleledere og rektorer, kommuner og andre relevante aktører.

Der er afsat 15 millioner kroner til selve kampagnen, som løber til februar 2012. Den indeholder dels en mediekampagne, dels lokale fraværsinitiativer på skolerne og lanceres i medierne og via kampagnens hjemmeside www.godtdukom.dk. Derudover er der foreløbig afsat syv millioner kroner til udviklingspuljen.

www.godtdukom.dk kan elever, forældre, lærere og alle andre få viden og inspiration om fravær, skrive debatoplæg og dele gode ideer til initiativer, der kan forebygge fravær.

Eleverne kan deltage i en kronikkonkurrence om fravær, deltage i en innovationscamp med unge fra hele Danmark og fordybe sig i artikler og videoer med unge, som har holdninger til og oplevelser med fravær.

Der bliver afholdt to konferencer om fravær i henholdsvis grundskolen og ungdomsuddannelserne, hvor lærere, skoleledere, rektorer og andre fagfolk får mulighed for at udveksle erfaringer på tværs af uddannelserne.

Rammerne for udviklingspuljen og ansøgningsfrister bliver meldt ud af Ministeriet for Børn og Undervisning i januar 2012.