Indskærpelse til energiselskab for ikke at angive den samlede mindstepris for sine ydelser

Forbrugerombudsmanden har indskærpet over for et energiselskab, at prisen for selskabets ydelser skal angives med en samlet mindstepris, således det tydeligt kommer til at fremgå, hvilket beløb der som minimum skal betales som følge af aftalen.

Det sker, efter Forbrugerombudsmanden blev gjort opmærksom på, at energiselskabets hjemmeside ikke angav den samlede mindstepris ved bestilling af oliefyrsservice, idet et tillæg, som forbrugeren ikke kunne undgå at betale, ikke var medregnet i prisen.

Det fremgår af markedsføringslovens § 13, at der ved udbud af varer og tjenesteydelser tydeligt skal angives en samlet pris inklusiv gebyrer, omkostninger, moms og andre omkostninger.

Det betyder, at de udgifter, som forbrugere ikke kan undgås at betale, skal oplyses tydeligt som ét samlet beløb (mindsteprisen).

Forbrugerombudsmanden tog kontakt til energiselskabet, som ikke bestred de faktiske forhold. Energiselskabet oplyste, at hjemmesiden ville blive ændret, og at den fulde pris fremover ville blive angivet som en samlet mindstepris.

Forbrugerombudsmanden indskærpede over for energiselskabet, at det ville være en skærpende omstændighed, såfremt samme overtrædelse fandt sted igen.