Hver nat sover 2.000 personer på forsorgshjem eller herberg

I 2007 var der hver nat indskrevet 2.000 personer på et af landets 64 forsorgshjem eller herberg. Det svarer til antallet af pladser. I løbet af 2007 benyttede knapt 7.000 personer sig af et

Oprentlig dato: 

2009-05-01 23:00:24 +0200