Hedegaard A/S: Selskabsmeddelelse

Tvangsindløsning af aktier i Hedegaard A/S
Dan Agro Holding A/S (”Dan Agro Holding”) har dags dato besluttet at
tvangsindløse minoritetsaktionærerne i Hedegaard A/S (”Hedegaard”).
I forbindelse med Dan Agro Holdings overtagelse af aktiemajoriteten i Hedegaard
i henhold til frivilligt betinget offentligt købstilbud af 17. april 2008 med
tillæg af 13. maj 2008 blev det meddelt, at Dan Agro Holding ville overveje at
tvangsindløse minoritetsaktier i Hedegaard, såfremt Dan Agro Holding opnåede en
ejerandel på over 90%.
Efter erhvervelsen af yderligere aktier i Hedegaard ejer Dan Agro Holding nu
90,56% af aktiekapitalen og stemmerne, hvorfor der er truffet beslutning om at
lade de resterende minoritetsaktier indløse af Dan Agro Holding.
Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Hedegaard med
henblik på at iværksætte tvangsindløsningsproceduren. På den ekstraordinære
generalforsamling vil der blive fremsat forslag om at optage de nødvendige
bestemmelser i Hedegaards vedtægter til indløsning af minoritetsaktionærerne.
Indløsningskursen vil være DKK 760 pr. aktie á nominelt DKK 100, og
indløsningssummen vil blive betalt kontant efter fradrag af sædvanlig kurtage
og andre eventuelle gebyrer. Indløsningskursen er fastsat med udgangspunkt i
Dan Agro Holdings frivillige betingede offentlige købstilbud, hvor samtlige
aktionærer i Hedegaard blev tilbudt DKK 760 pr. aktie á nominelt DKK 100.

Oprentlig dato: 

2008-08-29 14:15:18 +0200