Gør dit hjemmearbejde, før du anlægger en faskine

Voldsomme regnskyl er blevet noget, enhver boligejer skal være forberedt på. Og en af måderne, du kan hjælpe regnvandet væk fra din bolig og ned i jorden, er ved at anlægge en faskine i din have. Hvis du gør det selv, bør du følge nogle enkle råd. For virker faskinen ikke, risikerer du, at forsikringen ikke dækker.

Flere og flere kommuner opfordrer borgerne til at anlægge faskiner i deres haver, så regnvandet ledes uden om kloakker og afløb og i stedet siver ned i undergrunden.

Og forsikringsmæssigt er der intet til hinder for, at du selv griber spaden og graver ud til en faskine. Men den skal anlægges korrekt. Hvis den ikke fungerer efter hensigten og måske i stedet bliver oversvømmet, så vandet løber tilbage i kælderen, så dækker forsikringen ikke:

- Der gælder det samme for etablering af en faskine som for el- og vvs-arbejde. Visse ting kan du sagtens lave selv, men hvis du gør det forkert, så det ikke virker efter hensigten og måske endda forårsager eller forværrer en skade, så risikerer du, at forsikringen ikke dækker, siger Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen.

Følg disee råd
Som udgangspunkt kan en faskine etableres de fleste steder. Men enkelte steder, hvor grundvandet står højt, eller hvor jorden er meget leret, er det ikke hensigtsmæssigt at lave en faskine.

• Faskiner virker bedst i sandjord, hvorimod fed lerjord slet ikke er egnet til faskiner. En fed ler giver dårlig afledning af vandet (dårlig hydraulisk ledningsevne).

• Hvis du har kælder, og der er problemer med fugt i/på kældervæggene, så kan nedsivning af regnvand i nærheden af huset forværre skaderne - også selv om kommunens afstandskrav er overholdt. I disse tilfælde bør du i stedet overveje at placere faskinen længere væk fra huset, end afstandskravene forlanger.

• Faskinen må ikke stikke så dybt, at den kommer i berøring med grundvandet. Hvis faskinen placeres i tæt jord/leret jord, skal den anbringes et sted, hvor det ikke gør noget, at der bliver lidt sumpet i våde perioder. Det kan fx være i staudebedet. Alternativt kan størrelsen på faskinen øges.

• Spørg din kommune, om hvilke regler der gælder for netop dig. De fleste kommuner har på deres hjemmeside lavet en vejledning til borgerne, hvor de orienterer om afstandskrav, ansøgning m.v.

Hvad er en faskine?
En faskine er en slags kasse eller et hulrum i jorden, og den fungerer som et underjordisk depot for regnvandet. Vandet fra taget eller terrassen ledes hen til faskinen, der er fyldt med sten, og fra dette hulrum siver vandet langsomt ned i undergrunden. Dermed belaster overfladevandet ikke kloaknettet.