Erhvervslivet skal levere flere praktikpladser

Det er ved at være sidste udkald, hvis virksomhederne i hovedstadsregionen skal sikre sig tilstrækkelig faglært arbejdskraft til bl.a. at løfte de store anlægsopgaver i fremtiden. 15. april begynder en regional kampagne, der skal få virksomhederne ud af starthullerne.
Kun ca. 12 % af virksomhederne i hovedstadsregionen har en eller flere elever ..