Det offentlige må forhindre unødige aflivninger af dyr

Dansk Folkeparti dyrevelfærdsordfører; Marlene Harpsøe, udtrykker dyb forundring og forargelse over, at dyr, der beslaglægges i Tolden og senest dyr, hvis ejere er gået fallit med en privat zoologisk have, står til aflivning af økonomiske årsager. Marlene Harpsøe vil derfor tage initiativ til at skabe en ordning, hvor det offentlige går ind og sikrer dyrenes overlevelse indtil en zoologisk have eller et internat kan overtage dyrene og sikre dem et værdigt liv.
- Det er helt og aldeles utilfredsstillende både ud fra et dyreetisk synspunkt, men også i forhold til at bevare truede dyrearter, når det offentlige tillader dyr, der bliver udsat for indsmugling, konkurs eller vanrøgt at blive aflivet udelukkende af økonomiske årsager, selvom dyrene ville kunne reddes. De burde i stedet bringes til en zoologisk have eller et internat, hvorfra de sendes videre til et sted, hvor de er ønsket og kan få et godt liv, siger Marlene Harpsøe.
- Jeg vil straks rette henvendelse til justitsminister Brian Mikkelsen (K) for at få ham til at undersøge om der er kapacitet bl.a. i de zoologiske haver til at hjælpe nødstedte dyr, som kan og bør overleve deres ejeres svigt. Der bør ganske enkelt være et effektivt beredskab under Zoologisk Have i København eller en anden respekteret institution, som kan hjælpe truede dyr videre til et internat eller en anden zoologisk have i verden, hvor de behøves, siger Marlene Harpsøe.

Oprentlig dato: 

2009-01-12 16:43:04 +0200