Danventures A/S: Ændring i ledelse/godkendte rådgivere

Det skal herved meddeles, at Christian Aarosin fratræder som Certified Adviser
for Danventures A/S.
Christian Aarosin har været Certified Adviser for Danventures A/S siden
selskabet blev noteret på First North og han har følt, at tiden er inde til at
overdrage posten til en anden.

Oprentlig dato: 

2008-11-02 16:13:49 +0200