Commvault når sit delmål på 15.000 kunder på 1-års dagen for softwaren simpana 9

Kunderne strømmer til CommVault. Få store besparelser og driftsforbedringer med udskiftning af forældet, men almindeligt brugt backup, og arkivér med Simpana 9

Hurtig datavækst, tiltagende brug af virtuelle servere og stadig bedre konsolideringsprojekter hos datacentre har gjort traditionelle backup- og genoprettelsesmetoder utidssvarende. CommVault er blevet branchens førende inden for udvikling af nye teknologier der gør kunderne i stand til let og omkostningseffektivt at klare udfordringerne ved data- og informationsstyring.

I de seneste 15 år har CommVault omdefineret data- og informationsstyring ved at tilbyde en enkeltplatformsløsning, hvor virksomheder effektivt kan opfange, flytte, bevare, finde, analysere og genoprette data fra ethvert lagringsniveau. Simpana®-softwaren mindsker behovet for manuel styring samtidig med at den også ordner data problemfrit og effektivt overalt i fysiske, virtuelle og cloud-miljøer, med reelle besparelser på op til 50 procent, bedre drift og færre risici til følge. CommVault kan i dag meddele at over 15.000 kunder anvender softwaren Simpana®. Organisationer over hele verden bliver ved med at have tillid til CommVault og virksomhedens enkeltplatform til data- og informationsstyring fordi den nedbringer omkostningerne, forbedrer driftseffektiviteten og sikrer adgang til og genoprettelse af data.

Nye kendsgerninger
- CommVault kan i dag meddele at vi har nået vores delmål på 15.000 kunder. Fremsynede IT-organisationer alle vegne bliver ved med at gå over til CommVaults teknologi for at modernisere måden hvorpå de beskytter, styrer, har adgang til og genopretter deres data.
- Ifølge IDC’s seneste 2Q 2011 Worldwide Quarterly Storage Software Qview[1] oplevede CommVault i anden kvartal af 2011 en årlig vækst på 38,3 procent på markedet for software til databeskyttelse og genoprettelse. Det oversteg i samme periode den overordnede vækst på markedet for databeskyttelse og genoprettelse.
- Der er blevet gjort store teknologiske fremskridt hvad angår virtualiseringens stadig bedre skalerbarhed og ydeevne, integreret deduplikation af kilder og målrettede data, automatisk og tranparent samkøring med hardwarens array-baserede snapshots samt nye værktøjer til at gøre migreringen lettere. CommVault har derfor oplevet at det samlede antal af virksomheder, der går over til sofwaren Simpana 9 på grund af datareducering eller for bedre at styre virtualiserede miljøer, er steget med næsten 30 procent sammenlignet med det antal kunder der købte Simpana 8 det første år efter dens udgivelse.
- Fra sin udgivelse i oktober 2010 til oktober 2011 er salget af CommVaults Simpana-softwareløsning steget med et kvartalsmæssigt gennemsnit på 32 procent årligt.