CO-TEAMS ER FREMTIDEN af Susanne Fruergaard Mark, Futurist og mediesociologisk analytiker

Udviklingen er allerede i gang. En udvikling som ikke taler om arbejdsgiver og lønmodtagerforhold, men om samarbejdspartnere, der organiserer sig og samhandler i større co-teams. Et co-team består af flere specialiserede enmandsfirmaer, der samles ad interim for at udføre en opgave, eller som faste foretrukne samarbejdspartnere uden at der er et egentligt arbejdsgiverforhold imellem partnerne. Det giver større fleksibilitet, likviditet og er en sikring mod de konjunktursvingninger, som vi har set de sidste fem år.

Trenden har været her længe

Trenden er en følgevirkning af finanskrisen, hvor to væsentlige faktorer har indflydelse på udviklingen. For det første er det dyrt at ansætte og/eller fyre personale. I ustabile tider har arbejdsgivere derfor ikke råd til at investere i medarbejdere, selvom behovet måske er der. For det andet har mange ad dem, som har mistet deres arbejde set fordelen i at springe ud som iværksættere og arbejde freelance i stedet for at vente på bedre tider og et lønmodtagerjob.

Co-team tankegangen udspringer af de sidste ti års oprettelse af kontorfællesskaber, hvor kreative iværksættere finder sammen i projekter og arbejder sammen på kryds og tværs. Og ikke mindst har netværkstankegangen i samme periode slået sig fast som en nødvendighed. Vi er i dag meget mere opmærksomme på nye erhvervsrelaterede kontakter og på at aktivere dem i samarbejder. På den måde har trenden været undervejs længe, men er nu ved at bryde igennem for alvor. Få har taget hul på fremtiden og arbejder allerede efter co-team strukturen.

En ny organisationsform

Grundstrukturen for et co-team organisation er opdelingen i generalister og specialister. Generalisterne er dem, som i deres firma samler et team af specialister, der udgør den faste stab af freelancere, og på den måde kan tilbyde at løse en opgave med de kompetencer der er brug for. Specialisterne lever til gengæld af at sælge deres særlige faglige kunnen til generalisterne på timebasis eller projektorienteret kontrakt, og da de ikke er stavnsbundet til en bestemt arbejdsgiver, kan de sprede sig og deltage i flere generalisters co-teams.

Co-team strukturen findes allerede i dag i forskellige former. Den første er markedsføringsfællesskabet, eksempelvis som med websitet lejenbehandler.dk, hvor man kan bestille en behandler, men som også har en funktion som markedsføring af de enkelte specialister. Det andet er interim opgaveløsningen, dvs virksomheder køber ydelser, som man tidligere havde fastansatte til at udføre. Eksempelvis som firmaet effektsalgmarketing.dk, der tilbyder at være virksomhedernes eksterne marketing og/eller salgsafdeling, men kan også tilbyde andre ekspertiser i deres eget co-team netværk. En sidste form er såkaldte associerede medarbejdere, hvor faste freelance specialister er tilknyttet et bestemt firma. Eksempelvis benytter Instituttet for Fremtidsforskning sig af denne model.

De synlige fordele

Den økonomiske fordel er til at få øje på. Som arbejdsgiver behøver man ikke længere at bekymre sig om, hvorvidt der er opgaver eller likviditet til lønninger i næste måned. Man køber kun arbejdskraft, når behovet er der og efter sin pengepungs formåen. Derudover er man sikret at få arbejdskraft, som altid er opdateret på den nyeste viden, da arbejdsstyrken lever af sin ekspertise. Co-team kan derfor bidrage med at løse den nuværende økonomiske krise, hvor flere kommer i arbejde og virksomhederne hurtigere kan omstille sig efter markedet.