Bruger du også låget?

Det går fremad med at få afleveret brugte batterier til genbrug i AffaldPlus’ kommuner. Her er borgerne faktisk lidt bedre end landsgennemsnittet til at sortere batterierne fra til genbrug. Husk, du kan aflevere dem på låget af din affaldsbeholder.