Brug af Effektivindsats.dk

Nyheden om lanceringen af Effektiv Indsats kom samtidig med, at der i Horsens Kommune var et ønske om at få et tidligt overblik over de budgetmæssige udfordringer i 2012. For at afprøve mulighederne for at bruge modellerne på hjemmesiden, blev det derfor besluttet, at materialet til budgetseminaret skulle udarbejdes på Effektiv Indsats.

Som forberedelse til budgetseminaret blev der forberedt modeller for alle ydelsestyperne med det forventede antal fuldtidspersoner i 2012, den forventede redskabsfordeling samt beregning af det samlede refusionsloft. Disse beregninger blev rundsendt til lederne i jobcenteret. På selve Budgetseminaret tog drøftelserne udgangspunkt i de forudsætninger, som lå til grund for de rundsendte beregninger.

Brugen af Effektiv Indsats på budgetseminaret betød, at alle havde et overskueligt udgangspunkt for at diskutere de indlagte antalsforudsætninger og gennemsnitspriser. Specielt muligheden for at udspecificere de enkelte redskaber og gennemsnitspriser i redskabsfordelingen var et vigtigt element, da den gav et godt udgangspunkt for at drøfte brugen af de enkelte redskaber.

Inden budgetseminaret foreslog afdelingslederne i jobcenteret, at Effektiv Indsats kunne blive projekteret op på en væg under drøftelserne af de enkelte modeller. Dermed ville det hurtigt være muligt at foretage evt. justeringer og se de økonomiske og indsatsmæssige konsekvenser med det samme. Det viste sig dog hurtigt, at den afsatte tid ikke tillod mere end, at evt. justeringer af forudsætningerne i de enkelte modeller blev noteret ned og foretaget efter budgetseminaret. På budgetseminaret deltog beskæftigelsesdirektøren, jobcenterchefen og stabsmedarbejdere fra jobcenteret og økonomiafdelingen.