BIG 2 A/S: Selskabsmeddelelse

Formuesfondene med Kapitalsikring 2003/2008
Ordinær indfrielse af Formuesfondene med Kapitalsikring 2003/2008
Formuesfondene med Kapitalsikring 2003/2008 indfries den 23. oktober 2008 i
forbindelse med obligationsseriens udløb.
Ved den ordinære indfrielse indfrier BIG 2 A/S den 23. oktober 2008 den
resterende udestående beholdning på nominelt NOK 38.558.000 i Formuesfondene
med Kapitalsikring (fondskode NO 001017876-7) i henhold til
obligationsvilkårene.
Obligationen vil blive indfriet til følgende kurs: 168,72782 (afrundet til 5
decimaler)
Obligationen har klaret sig godt og har givet følgende årlige forrentning:
11,02% p.a. (afrundet til 2 decimaler)

Oprentlig dato: 

2008-10-22 03:36:45 +0200