Bevar FN-fredsstyrken SHIRBRIG

Regeringen vil trække Danmark ud af den multilaterale FN-fredsstyrke SHIRBRIG og anbefaler, at styrken nedlægges på grund af 'manglende aktivitet'. Dette, mener SF, er en stor fejltagelse, der risikerer at ødelægge næsten 10 års vigtige erfaringer med fredsmissioner i Afrika.
Regeringens udmelding er endnu et eksempel på, hvordan VKO nedprioriterer FN og FN's organisationer, og beslutningen stemmer slet ikke overens med det engagement, Regeringen ellers bryster sig af at have i forhold til Afrika.
Regeringens beslutning er truffet uden nogen form for forudgående, offentlig debat, og den danske forsvarskommission har end ikke besøgt SHIRBRIGs hovedkvarter som en del af sit arbejde.
SF bakker derfor fuldt op om den udtalelse, FN-forbundets landsmøde i weekenden vedtog om Regeringens planlagte tilbagetrækning fra SHIRBRIG, der fra sin begyndelse har haft hovedsæde i Høvelte i Nordsjælland. Værdien af de erfaringer og konkrete kapaciteter til planlægning af fredsbevarende operationer, som SHIRBRIG har skabt gennem årene, overstiger langt de danske udgifter til SHIRBRIG, som udgør under en halv promille af statens årlige forsvarsbudget.
Den hidtidige danske støtte til en fredsstyrke, som nyder stor anseelse og respekt i de afrikanske lande, giver Danmark vigtig anerkendelse i relationen til disse lande og i FN-systemet som helhed. SF vil derfor arbejde for en bevarelse af SHIRBRIG fremover og bl.a. opfordre forsvarskommissionen til at aflægge SHIRBRIG et besøg og få et indblik i styrkens hidtidige indsats og erfaringer, før man træffer en beslutning.