Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens kommentar til afstemning om arbejdstidsdirektivet i Europa-Parlamentet

I forbindelse med Europa-Parlamentets afstemning om det såkaldte arbejdstidsdirektiv udtaler beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen:
- Jeg beklager, at Europa Parlamentet ikke kunne tilslutte sig Rådets fælles holdning vedrørende arbejdstidsdirektivet. Vi har fra dansk side arbejdet for, at gældende overenskomster i Danmark kunne opretholdes. For os er det afgørende, at parterne også fremover kan aftale regler om arbejdstiden gennem kollektive overenskomster. Vores fokus har således været på at opretholde den danske model og den fleksibilitet, som modellen giver.
- Det er blevet fremført, at Rådet har villet udvide mulighederne for at overskride den maksimale ugentlige arbejdstid på 48 timer. Det er ikke tilfældet. Tværtimod indeholder Rådets forslag begrænsninger. Det er forstemmende at konstatere, at der fortsat misinformeres.
- Det er vigtigt at understrege, at vi fra dansk side ikke har nogen som helst intentioner om at fravige den maksimale ugentlige arbejdstid. Det vil nemlig kræve lovgivning, og regeringen har ingen planer om at fremsætte et sådant lovforslag.
- Vi står nu i en situation, hvor vi risikerer at gribe ind i gældende overenskomster og dermed den danske model. Vi risikerer samtidig at forringe det danske sundhedsvæsen, fordi vi blandt andet ikke kan udsætte afvikling af hviletid og dermed ikke kan sikre det nødvendige beredskab.
- Jeg vil ikke gå ind i spekulationer med hensyn til den ventede forligsprocedure på nuværende tidspunkt. Tiden er efter min opfattelse inde til, at vi alle får tænkt os meget grundigt om.