Børn ryster byen med LEGO®

I efterårsferien inviterer Dansk Arkitektur Center til Leg LEGO® arkitekt, hvor børn og byggeglade får til opgave at bygge ting, der kan gøre den fælles LEGO® by sjovere, smukkere og vildere. Hvad hvis der var gynger under broen? Skøjtebaner i tomme parkeringskældere? Eller lysterapi ved busstoppestederne?