Afskedigelser

Nyborg Kommune blev med baggrund i den politisk vedtagne strukturændring i Pleje- og Omsorgsafdelingen med ikrafttrædelse 1. januar 2013, omfattet af loven omkring masseafskedigelser.
Lovgivning siger - såfremt en virksomhed med flere end 300 ansatte inden for en periode på 30 dage skal afskedige mere end 30 medarbejdere er man omfattet af lo..