Afbalanceret vækstudspil fra regeringen

Regeringen har i dag fremlagt et afbalanceret forslag til at få sat gang i væksten i Danmark. Det er ganske fornuftigt at gøre brug af den overskydende arbejdskraftskapacitet, der lige p.t. er i installations- og byggebranchen, ved at fremrykke både kommunale investeringer og investeringer i vej- og baneprojekter. De konkrete initiativer, som ligger i vækstpakken, vil for hovedpartens vedkommende både skabe vækst her og nu samtidig med, at der er tale om opgaver, som alligevel med tiden skulle gennemføres, siger administrerende direktør i TEKNIQ, Niels Jørgen Hansen i en kommentar til regeringens plan ”Holdbar Vækst”.

Han understreger dog, at en kortsigtet vækstpakke ikke må skygge for det langsigtede arbejde med strukturreformer, som sikrer erhvervslivet bedre rammebetingelser for at skabe økonomisk vækst.

– Ud over vækstpakken er der brug for, at regeringen holder næsen i reformsporet, så de strukturelle rammebetingelser for virksomhederne hele tiden bedres, siger Niels Jørgen Hansen.

I forhold til de konkrete forslag i vækstplanen glæder han sig især over, at regeringen har valgt at sætte fokus på flere private investeringer og boliginvesteringer (5,8 mia. kr.) og fremrykning af de offentlige investeringer (3,2 mia. kr.).

– Det er rigtig fint, at BoligJobordningen udvides til også at omfatte sommer- og fritidshuse samt kolonihaver, og at fradragsloftet i 2011-2012 stiger til 20.000 kr. Derudover er det rigtig fint, at rammen for renovering af almene boliger fremrykkes, især fordi rammen blandt andet kan bruges til energirenoveringer, siger Niels Jørgen Hansen.

Kun en enkelt tidsel kan Niels Jørgen Hansen få øje på.

– Vi er naturligvis kede af, at regeringen har besluttet sig for at indføre sociale klausuler på større anlægsprojekter. De enkelte virksomheder er nu engang bedst til at vurdere, hvornår det giver mening at ansætte en lærling. Vi tror derfor ikke på, at uddannelsesklausulerne får nogen større effekt og håber, at klausulerne bliver midlertidige og ikke danner præcedens, siger Niels Jørgen Hansen.