Åbent hus på vejprojekt

Søndag den 4. september inviterer Vejdirektoratet til åbent hus ved den kommende motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel.

Arbejdet med motortrafikvejen mellem Bredsten og Vandel er nu nået så langt, at Vejdirektoratet gerne vil invitere til åbent hus på vejprojektet. Broerne står næsten færdige, og vejen begynder at tage form i landskabet.

"Naboer til vejprojektet og de trafikanter, der til daglig benytter Billundvej, har været meget tålmodige. Vi vil gerne sige tak ved at invitere dem – og alle andre interesserede - nærmere på det store byggeri," fortæller projektleder i Vejdirektoratet Janie Winther Ipsen.

Arrangementet kommer til at foregå søndag den 4. september mellem kl. 10.30 – 15.30 ved Gøddingdal vest for dalbroen over Vejle Å. Der vil være mulighed for at parkere i nærheden af Hærvejen.

Kl. 10.30 og kl. 13.00 vil der være cirka 30 minutters orientering om vejprojektet. Resten af tiden kan de besøgende gå rundt i området på egen hånd og stille spørgsmål – både til medarbejdere fra Vejdirektoratet, til medarbejdere fra et rådgivende ingeniørfirma, der har stor viden om brobyggeriet, og til medarbejdere fra et af de entreprenørfirmaer, der arbejder med at anlægge selve vejen.

Der vil også være repræsentanter fra Statsskovdistriktet til stede, der kan fortælle om naturen i området, og arkæologer fra Vejle Museum, der kan svare på spørgsmål om de arkæologiske fund, der er gjort i forbindelse med vejprojektet.

"Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af lejligheden til at komme tættere på de store broer i området, gå langs den kommende motortrafikvej, og få svar på de spørgsmål, de har til byggeriet," siger Janie Winther Ipsen.

Da det hele foregår på et arbejdsområde, er det en rigtig god idé at have praktisk fodtøj på.