71 % af bilisterne i Europa kører med for lavt dæktryk, spilder 2 milliarder liter brændstof hvert år og udleder unødigt 4,8 millioner tons CO2

I 2010 undersøgte Bridgestone, dæk på 38.000 biler i 9 europæiske lande. Resultatet viste, at 71 % af bilisterne kørte med for lavt dæktryk. Bridgestone estimerer, at denne adfærd fører til at 2 milliarder liter brændstof - til en værdi af cirka 21 milliarder kroner - bliver forbrændt unødigt. For miljøet betyder det en ekstra og overflødig belastning på 4,8 millioner tons CO2 årligt - svarende til 1,8g/km for hver bil på vejene.
De 38.000 dæktjek blev udført af Bridgestone på offentlige parkeringspladser ved indkøbscentre og lignende, som en del af virksomhedens regelmæssige dæk sikkerhedsaktiviteter.
Analyse af resultaterne viser, at 7,5 % af bilisterne kører med farligt lavt dæktryk (minimum 0,5 bar under det anbefalede dæktryk) mens 0,5 % sætter direkte deres sikkerhed på spil ved at køre med ekstremt lavt dæktryk (0,75 bar under det anbefalede dæktryk).
Desuden er næsten 12 % af de kontrollerede dæk slidt ned til under den lovbefalede minimumsgrænse på 1,6 mm slidbanedybde. Omkring 2 % af de kontrollerede dæk er både slidt ned til under den lovlige grænse og kører samtidig med for lavt dæktryk.
Lavt dæktryk øger dækkets rullemodstand
Resultatet indikerer, at mange bilister er uvidende om at dæk, helt naturligt, mister dæktryk med tiden, ganske som en ballon. Samt at kørsel med ukorrekt dæktryk ikke blot er farligt men også medfører spildt brændstof og øget udledning af CO2. Dette sker, fordi dæktrykket har en meget stor indflydelse på dækkets rullemodstand, som i sig selv er en afgørende faktor i forhold til bilens brændstofforbrug. Afhængig af vejens karakter og kørselsstil, udgør dækkets rullemodstand 18 - 26 % af den samlede modstand, der påvirker bilen. Da lavt dæktryk øger rullemodstanden, har det en direkte indflydelse på brændstofforbrug og udledninger.
Øget risiko i trafikken
Kørsel på nedslidte dæk med lavt dæktryk er dobbelt risikabelt. I takt med at dæktrykket falder, bliver bilen mere ustabil og risikoen for at miste kontrollen stiger dramatisk. Lavt dæktryk har også en ekstremt negativ effekt på dækkets holdbarhed; lavt dæktryk medfører unormalt megen vridning og bøjning i dækkets materialer, det får temperaturen til at stige og dækkets holdbarhed forringes væsentligt. Bilister, der kører med alt for lavt dæktryk, risikerer at, et dæk kan kollapse af denne årsag.
Dæk der er slidt ned til under den lovbefalede minimums grænse på 1,6 mm repræsenterer en reel og umiddelbar sikkerhedsrisiko; en bil der kører med nedslidte dæk (under 1,6 mm slidbanemønster) vil opleve akvaplaning ved en hastighed der er reduceret med op til 40 % i forhold til et nyt dæk.
Bridgestone fortsætter med at opfordre til mere grøn bilisme
Bridgestone udvider løbende sit program af dæk med særlig lav rullemodstand; Ecopia familien. Programmet omfatter en lang række dimensioner til personbiler og nu også et antal Ecopia dæk til lastbiler. Ecopia dæk bidrager til at forebygge global opvarmning ved at reducere CO2 udslip gennem mere energieffektive køretøjer - dette opnås ved at reducere dækkenes rullemodstand. Med Bridgestone’s nye gummiteknologi, er det muligt at udvikle Ecopia dæk med lavere rullemodstand uden at gå på kompromis med vejgreb og sikkerhed.