​Foreløbig dom i større sag om hashsmugling

Seks udenlandske statsborgere er ved kredsretten blevet dømt for at smugle hash til Grønland. Fem af de dømte har anket dommen til landsretten.