​Arlas ejere får 750 mio. kr i efterbetaling

Arlas repræsentantskab stemte onsdag ja til forslaget om at udbetale 1 eurocent i gennemsnit pr kg i efterbetaling. Det betyder, at Arla udbetaler i alt 101 mio euro (750 mio. kr) i efterbetaling til sine ejere. For de danske andelshavere betyder beslutningen en efterbetaling inklusive forrentning af indskudkapital på i alt 7,7 øre pr kilo mælk.

Forud for afstemningen gik en lang debat, da beslutningen betyder, at repræsentantskabet afviger fra sin egen konsolideringspolitik og udbetaler mere af årets resultat i efterbetaling end planlagt.

Baggrunden er, som såvel bestyrelsen som flere repræsentantskabsmedlemmer understregede, at mange mælkeproducenters økonomi lige nu er presset, og mælkeprisen er lav. Som et landmandsejet mejeri udbetaler Arla løbende så høj en mælkepris, som selskabet har mulighed for, men dertil kommer hvert år i februar-marts en efterbetaling.

"2014 var et år som samlet set gav en høj Arlaindtjening til vores andelshavere, men afsluttedes med en lav mælkepris. Derfor føles det godt og naturligt, at vi som et landmandsejet andelsselskab er blevet enige om ekstraordinært at sende yderligere penge ud til vores ejere i en økonomisk vanskelig situation", sagde formand Åke Hantoft på dagens repræsentantskabsmøde.