Øvelse på Nørreport Station i nat

Natten til onsdag den 14. januar 2015 ca. kl. 00.30 vil der være mange udrykningskøretøjer på vej til området ved Nørreport station, ligesom der vil blive brugt øvelsesrøg på perronerne. Det er en periodemæssig fuldskalaøvelse, som Banedanmark og Metroselskabet har planlagt på i et årstid sammen med mange andre myndigheder.

I øvelsen deltager en lang række myndigheder, som løser hver deres myndighedsopgave, ligesom der er deltagelse af over hundrede figuranter.

Øvelsen afvikles i området ved Nørreport Station og nedgangen til Metroen i Frederiksborggade. Øvelsen forventes afsluttet ca. kl. 03.30.

Øvelsens formål er at afprøve alarmering og aktivering af beredskabet, samarbejdet på ledelsesniveau, evakuering af mange personer og de brandtekniske installationer.

Tidspunktet taget i betragtning, som forventes der ikke trafikale udfordringer i gaderne. Med hensyn til metro- og togtrafikken kan der ses nærmere oplysninger på rejseplanen.