Teledirektør er optimistisk omkring Helge Sanders udspil

Videnskabsminister Helge Sander har meddelt, at han har som målsætning at gøre Danmark til et højhastighedssamfund.
Dette skal skabe vækst i det danske erhvervsliv og være til gavn for de danske forbrugere. Denne udmelding har i den grad betydning for telebranchen, da fremtidens vækst i branchen netop fokusere på muligheden for højere hastigheder.
- Som teledirektør tager jeg rigtigt godt imod Helge Sanders udmelding. Ministeren udviser hermed forståelse for nødvendigheden af en decideret strategi på teleområdet. Danskerne har en klar forventning om at kunne få lynhurtigt adgang til Internettet, hvor som helst og når som helst. Hvis vi som branche skal kunne imødekomme dette behov, kræver det, at det bliver attraktivt at investere i fremtidens super hurtige mobile bredbånd. Dette fordrer offentlige investeringer på teleområdet. Mit eneste håb er, at det går hurtigt med at få beslutningerne igennem både på regeringsniveau, men også helt ude i de enkelte kommuner, siger Jesper Brøckner, direktør i Telia.

Oprentlig dato: 

2009-02-24 13:41:15 +0200