Fortsat mange konkurser

Fortsat mange konkurser

Dagens tal fra Danmarks Statistik viser, at der i juli måned var 443 konkurser, korrigeret for sæsonudsving. I de første 7 måneder af 2011 har konkursomfanget ligget stabilt omkring 450 konkurser om måneden. I historisk sammenhæng er konkursantallet dog stadig meget højt. Hertil kommer et bekymrende lavt antal nystartede virksomheder i øjeblikket.
”Selvom konkursantallet i erhvervslivet har toppet, så er omfanget stadig ganske højt. I 2007, før den økonomiske krise indtrådte, var konkursantallet på ca. 200 konkurser om måneden – så de gennemsnitligt 450 månedlige konkurser i 2011 udgør en stigning på hele 125 pct. i forhold til niveauet før krisen” siger økonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv.
Iflg. erhvervsorganisationen er det lang tid med svag indenlandsk efterspørgsel samt sværere adgang til likviditet og risikovillig kapital, der har gjort konkursrisiko til et grundvilkår i erhvervslivet anno 2011.
Rammer relativt få beskæftigede
Heldigvis ser vi fortsat, at de konkursramte virksomheder beskæftiger relativt få personer – og omkring 60 pct. af virksomhederne har ingen beskæftigede og er ofte reelt kun et CVR-nummer. Juli måneds konkurser kostede i gennemsnit godt 3 fuldtidsbeskæftigede pr. konkursramt virksomhed, og med 443 konkurser, bliver det til 1.348 fuldtidsstillinger i alt for juli måned.
Mange konkurser blandt hoteller og restauranter
Blandt de større erhvervsgrene, er det iflg. Dansk Erhverv især hoteller og restauranter, der virksomhedsmæssigt hænger med næbbet. ”Set over den seneste årsperiode er konkurserne indenfor overnatning og restauration steget med godt 9 pct. Det indikerer, at turismen endnu ikke er tilbage på førkrise-niveauet, og at også de danske forbrugere holder igen med restaurantbesøgene”, siger Bo Sandberg.
Lidt overraskende har der det seneste år også været markant stigende konkursomfang i landbruget, hvilket dels må tilskrives en strukturel tilpasning i sektoren og dels den vanskelige adgang til risikovillig kapital.
Sløje nøgletal henover sommeren
”På et tidspunkt, hvor dansk økonomi synes at stagnere, og vi tilmed har set to måneder med stigende ledighed, er det et yderligere negativt tegn, at der fortsat er et stort antal virksomhedskonkurser. Det er med til at sætte den indenlandske efterspørgsel yderligere under pres og holde privatforbruget nede. Det vækker bekymring i mange private serviceerhverv, der udgør hele to tredjedele af erhvervslivet,” siger Bo Sandberg.
Mangel på iværksættere bremser væksten
Ifølge analyse- og kreditvirksomheden Experians tal så blot 1.494 nye virksomheder dagens lys i juli, hvilket er 11 pct. færre end samme måned sidste år. Antallet af nystartede virksomheder har dermed i både juni og juli måned i år ligget lavere end i de iværksættermæssige katastrofeår 2009 og 2010.
”Usikkerheden om dansk økonomis fremtid, og den svage indenlandske efterspørgsel, afskrækker mange fra at starte virksomhed. Det er naturligt, at færre projekter er rentable, når risikoen er forøget - men det er dårligt nyt for beskæftigelse og vækstmuligheder. På bundlinjen er iværksætteriet bombet mere end 6 år tilbage, idet antal nyetablerede virksomheder i 2011 ligger under niveauet fra 2005”, siger økonom Bo Sandberg.