To dopingdomme

En mountainbike-rytter og en hocheyspiller har hver fået to års karantæne.
Danmarks Idræts-Forbunds dopingnævn har afsagt kendelse i to sager, som vedrører eliteidrætsudøvere.
I den ene sag er Peter Riis Andersen, medlem af Dansk Mountainbike Klub under Danmarks Cykle Union og tillige tilknyttet cykelholdet Team GLS, blevet idømt to års karantæne efter at have været testet positiv for EPO. Karantænen løber fra den 22. juli 2008 og omfatter al trænings- og konkurrencevirksomhed under DIF.
I den anden sag er Troels Dreyer, medlem af Københavns Hockey klub under Dansk Hockey Union, blevet idømt to års karantæne efter at have været testet positiv for kokain. Karantænen løber fra den 11. juli 2008 og omfatter al trænings- og konkurrencevirksomhed under DIF.

Oprentlig dato: 

2008-09-10 14:14:25 +0200