BIG 6 A/S: PLUS 7 Index Super 2013

Afkast for indeks
Den 6. december 2006 udstedte BIG 6 A/S obligationsserien PLUS 7 Index Super
2013.
Ifølge prospektet for obligationen skal den bedste indeksudvikling for den
anden måleperiode blandt de resterende indeks, der indgår i optionen fastsættes
den 2. handelsdag i december 2008.
Beregningsagenten (Barclays Bank PLC) har meddelt administrator, at den bedste
indeksudvikling præsteres af:
• Lang kinesiske renminbi mod kort 80 procent amerikanske dollar og 20
procent euro med et afkast på 15,56% (afrundet til 2 decimaler) i den anden
måleperiode
Dette indeks fastlåses og indgår herefter ikke mere som et underliggende
indeks. Herefter omfatter obligationen følgende indeks: OMXC20 (dansk
aktieindeks), OMXC20, DAX (tysk aktieindeks), Dow Jones Eurostoxx 50 SM
(europæisk aktieindeks), Dow Jones Eurostoxx 50 SM, som vil indgå i beregningen
af den bedste indeksudvikling i den efterfølgende måleperiode. For nærmere
konkretisering af måleperioder og observationsdage henvises til prospektet, som
findes på hjemmesiden www.plusinvest.dk.