100.000 kr. Til ordkælv

Et nyt projekt giver unge med forskellige kulturelle baggrunde mulighed for at eksperimentere med litterære og kreative udtryk. Projektet hedder Ordskælv og består konkret i, at 22 unge mellem 15 – 17 år fra Nørrebro producerer en bog med de historier og oplevelser, de finder vigtige at fortælle om deres hverdag på Nørrebro. En række kreative fagfolk og frivillige vil hjælpe de unge undervejs i processen med at skabe bogen. Projektet er inspireret af og udformet i samarbejde med det amerikanske 826 National, hvis fokus er at promovere litterære aktiviteter for ressourcesvage børn og unge i etnisk mangfoldige bykvarterer i USA.
Kulturminister Carina Christensen støtter projektet med 100.000 kr. og udtaler:
”Ordskælv projektet udvider de unges kendskab til selve skriveprocessen, men indeholder desuden en betydningsfuld vision om at lade de unge stemmer fra Nørrebro komme til orde via en bogudgivelse. Det er et spændende projekt, som jeg er meget glad for at kunne støtte.”
Ordskælv er ét ud af de ti nye projekter for børn og unge, som støttes af Regeringens kampagne Læselyst. En kampagne som har fokus på at gøre det sjovt for børn og unge at skrive og læse. Kampagnen sker som led i det Læselystprogram, som Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet er fælles om i 2008-2010.
Der uddeles 2 mio. kr., som fordeles mellem de forskellige litterære projekter for unge og læselystaktiviteter for skolebørn.